Kontakt

Ivana Lederer

tel.: 725 36 88 77
e-mail: info@tvojezdravetelo.cz


Mohu vás provést a naučit následujícími technikami ReiKi:
(samozřejmě vás mohu těmito technikami pouze ošetřit bez nutnosti zasvěcení)

  • Usui ReiKi
  • K - ReiKi
  • Karuna Ki
  • Kundalini ReiKi
  • Snow White ReiKi
  • Shambhala
  • Andělské ReiKi
  • Zlaté světlo
  • Energie Bílého orla
  • Víly

O Reiki

Reiki se vymyká měřitelným kritériím a nedá se vysvětlit žádným známým postupem. Schopnost pracovat s Reiki je dána každému člověku. Abychom mohli pracovat s Reiki, je třeba otevřít určité oblasti našeho těla a duše. Toto otevírání se děje zasvěcením. Není potřeba žádných zvláštních schopností ani léta praxe. Reiki proudí tam, kde je potřeba změnit negativní vibrace. Pokud je tělo oslabeno nemocí, Reiki podpoří orgány těla k nastolení rovnováhy. Na podvědomé úrovni může uvolnit negativní myšlenky, pocity a vzpomínky. Působí na příčiny problémů. Reiki nemůže způsobit žádné škody a působí vždy v zájmu nás i toho komu Reiki předáváme. Nemůže ublížit, nebo být zneužito. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Při dávání Reiki nikdy nečerpáme svou vlastní energii. Po zasvěcení jsme napojeni na zdroj. Reiki není náboženství. Není žádná povinnost následovat, žádná víra pamatovat si. Jen tím, že se umístí ruce na sebe nebo další osobu (zvíře, rostlinu, věc) energie začne proudit.

Pět tradičních principů Reiki
(Text je použit podle knihy Franka Arjavy Petera, Reiki Fire)


Těchto pět principů původně zformuloval jako vodítko pro plný život japonský císař Meiji (1868-1912) a mistr Usui je přejal, aby nám pomohl zavést je do života. To nám má napomoci být kanálem pro univerzální životní energii.

Potlačení myšlenek a emocí nikdy nemůže pomoci člověku, hledajícímu osvícení. Tyto principy jsou tedy jen milníky na cestě k vyššímu uvědomění makrokosmu a mikrokosmu. Jako červená nit se všemi těmito principy táhne jednota člověka a kosmu.

1) Pro dnešní den se zbavím hněvu


Na hněvu není nic špatného. Je to jen znamení, že se snažíte plout proti přirozenému proudu událostí. Když hněv zaklepe na vaše dveře, nejcitlivější způsob, jak se zachovat, je přijmout jej, pozorovat jej a potom jej nechat navždy odejít. Jakmile se přestanete identifikovat s emocí, oheň vyhasne. Pomocí řízené duševní očisty se můžeme zbavit nežádoucího napětí.

2) Pro dnešní den se zbavím obav


Snažíme se zůstat odděleni od celku, abychom si udrželi pocit, že jsme někým speciálním. Obáváme se, že se mohou věci vyvíjet jinak než jsme očekávali, když jsme mysleli jen na svůj prospěch. Zdrojem obav je strach z toho jediného, čím si můžeme být vždy naprosto jisti: ze změny. Máme tendenci vidět ostatní jako konkurenci a možná dokonce jako nepřátele. Zapomínáme, že universum je v jednotě a pouze EGO jej trhá na kousky.

3) Dnes budu naplněn vděčností za všechna požehnání


Všichni víme, jak je těžké dívat se na každou zkušenost pokaždé novýma očima. A přesto, když to náhodou uděláme, ten okamžik vypadá jako věčný a magický. Když vědomě oceňujeme své okolí, ať už je to partner nebo nejmenší lístek trávy, můžeme znovu nalézt své místo v této překrásné pohádce života. Takzvané "dobro a zlo" je obsaženo ve všem...Máme tendenci dívat se na svůj i cizí život z velice úzké perspektivy, neznajíce přitom celek, nedůvěřujíce a netěšíce se z okamžiku, ať už nám nabízí cokoliv. ZKUSME TO.

4) Dnes se upřímně oddám své práci


Tento princip neznamená, že máme pracovat 12 hodin denně. Vztahuje se k práci na sobě, praktikování meditace a zasvěcení našeho času duchovnímu růstu. Hodnoty vnitřního světa se podstatně liší od těch, které uznává vnější svět. "Oddat se práci" vně se mění na oddanost uvnitř, kde žádná těžká námaha nemá místo. Ve vnějším světě můžeme usilovat o nějaký cíl, přesto ve vnitřním světě je přítomný okamžik tím jediným časem, který existuje...Reiki má k tomuto pomoci. Meditace se nedá vynutit, ale kámen se musí nejdříve hodit do vody, než se mohou vlnky začít šířit na všechny strany.

5) Dnes budu laskavý k bližním a všem živým bytostem


Všechny hierarchie jsou lidským výtvorem. A co způsobily, to můžeme vidět všichni. Podívejte se na životní prostředí s milujícím srdcem a svět se stane zázračným místem, které žije z lásky. Tento princip je míněn takto: přátelství vůči všem bytostem musí zahrnovat vás samé. Vlastně byste svou cestu lásky měli začínat u sebe. Moudří všech věků byli známi tím, že k údivu ostatních uctívali svá vlastní těla.Ale z pohledu tohoto principu na tom není nic divného.

UPOZORNĚNÍ:
Všechny tyto techniky v žádném případě nenahrazují lékařskou péči. Ale s lékařskou péčí spolupracují a dají se kombinovat jak s léčbou medikamentózní, tak dietetickou. A to rozhodně není málo. :)